kema und geah

mmmmmhhhmmm

de nåcht
fållt giatla iba s lånd
håt schwåchze roasn in da hånd

a lebn
is voll und kimmp zan end
da roasnkrånz fållt aus de händ

mmmmmhhhmmm

da tåg
rinnt goldang iban roa
a datl tuat sein eschtn schroa

mmmmmhhhmmm

(c) fritz messner / roabee music

Querschläger Homepage (neues Fenster)